×
×

O nama

Udruženje građana „AURORA“ osnovano je 2007 godine i do sada je  realizovalo mnogobrojne projekte. Članovi udruženja prošli su  razne obuke  o pisanju i realizaciji projekata a takođe i o edukaciji, načinu prezentovanja,  rada sa mladima i ugroženim grupama, zatim u oblasti kulture, turizma, zdravlja. Za stručnu pomoć tokom realizacije svih dosadašnjih aktivnosti udruženje je angažovalo više saradnika koji su svojim znanjem i iskustvom omogućili potpunu implementaciju istih.

Neki od značajnijih projekata su:

2009/2010. god  * „Zelena agenda opštine Bela Crkva“. Izrada strateškog   dokumenta održivog razvoja za opštinju Bela Crkva. Finansijer  - Kraljevina Holandija.

2009/2010 god. * „I ja imam šta da kažem“, obuka mladih  za uređivanje i realizaciju radijskog programa. Finasijer, Ministarstvo omladine i sporta.

2010 . god. * “ Održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa za razvoj turizma u regionu sliva Dunava”. Međunarodna konferencija na kojoj su prisustvovali eminenti stručnjaci iz Srbije i inostranstva.  

2012. god . * „I ja imam šta da kažem 2“. Obuka mladih u izgrađivanju sistema informisanja kroz televizijsko novinarstvo, televizijsku kameru i montažu. Projekat je finansirao Ministartvo omladine i sporta i Kancelarija za mlade opštine Bela Crkva.

2013. god * „Zelena Snaga“. Projekat je finasiran kroz program Mladi su zakon. Edukacija mladih o potrebi zaštite životne sredine i ljihovo uključivanje kroz konkretne akcije.

2014. god  *Belocrkvanska jezera – limnološka studija i geonasleđe opštine Bela Crkva“. U saradnji sa Društvom mladih istraživača „Branislav Bukurov“ sa Prirodno matematičkog fakuteta u  Novom  Sadu urađene su dve studije.  Projekat su finasirali  Pokrajinski sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, opštine Bela Crkva.

2014. god * „Zaštita životne sredine opštine Bela Crkva“. U saradnji sa Društvom mladih istraživača „Branislav Bukurov“ sa Prirodno matematičkog fakuteta u  Novom  Sadu urađena je studija. Projekat je finasirala Opština Bela Crkva

2015 - * „EKO-KAMP: Očuvanje biodiverziteta, revitalizacija staništa i ekološka edukacija mladih u Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac”. Međunarodni eko kamp za mlade. Projekat je finansiralo Ministarstvo za sport i omladinu.

2015. god *  „ Prvi korak “ .Snimanje edukativnog filma za potrebe Predela izuzetnih odlika Karaš – Nera i eko patrole u zaštićenom području.  Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za  urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

2015. *„Informativno edukativne table u PIO Karaš-Nera“. Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za  urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

2016. *„Zeleni talas, edukativno/informativne aktivnosti u cilju zaštite prirode“. Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za  urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

2017. * „Mladi i bezbedni u saobraćaju“. Projekat je finasirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu . Cilj projekta je bio povećati kod mladih u opštini Bela Crkva svest o potrebi bezbednosti  u saobraćaju.

2017.* "Mladi i bezbedni".Projekat je finasiralo Ministarstvo omladine i sporta. Promocija zdravih i bezbednih stilova života

2017. „ Biciklom do zdravlja – znanjem do bezbednosti“. Projekat je finasirala fondacija TRAG. Cilj projekta je bila obuka biciklista i promovisanje zdravog načina života.